M-Tools

Proizvodi i usluge

Projektovanje i izrada alata za:

 • brizganje pet predformi
 • brizganje plastičnih proizvoda
 • brizganje gume
 • brizganje aluminijuma
 • alata za probijanje
 • alata za termoformiranje
 • alata za duvanje PE
 • alata za duvanje PET-a
 • delova mašina
 • mašina za duvanje PET-a
 • kompletna reparacija alata
 • servis alata posle garantnog roka
 • dostava alata do kupca sopstvenim prevozom

Desktop Site